งานรื้อถอน

det05

งานรื้อถอนห้องน้ำตึกหอพักเก่า ไซด์งานบางเสาธง จาก50ห้อง

เสร็จสิ้นไปแล้ว 30ห้อง กำลังดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จก่อนปีใหม่

Conxecute.co.ltd
สร้างบ้านจบ งบไม่บาน แบบบ้านสวย

det05det01det02det03det04det06